040 742 2117
info@fmaandreasnyman.fi
  • 040 742 2117
  • SUPPORTCENTER 24/7
  • FJÄRRHJÄLP
  • INFO@FMAANDREASNYMAN.FI

SUPPORT

Supportcenter / Kundportal

Supportcentret är öppet 24/7, du kan när som helst lämna in en supportbegäran. 


Gör så här:

Alternativ 1
Skicka in ett nytt supportärende via kundportalen.

Alternativ 2
Skicka ett e-post meddelande till: support@fmaandreasnyman.fi

Fjärrstyrning

Fjärrstyrning är ett alternativ att komma åt datorn, mobiltelefon och surfplattan för att hjälpa kunden på distans.

Viktigt information
Firma Andreas Nyman kommer inte åt din enhet utan ditt godkännande.


Gör så här:

  1. Ring eller skicka e-post för att komma överens om tidpunkt.
  2. Jag ringer dig på angiven tidpunkt för att ge handledning i användande av programmet.